İK POLİTİKAMIZ

Home / İK POLİTİKAMIZ

İNSAN KAYNAĞINA VERİLEN DEĞER

İnsan kaynağımız üstün değerlerimizdendir.

Çalışanlarımızın potansiyellerini sonuna kadar kullanabilecekleri ortamlar sunar, bireylerin görüş bildirme özgürlüğüne saygılı davranırız.

Eğitim faaliyetlerini destekleyerek yenilikçi yaklaşımlarla sürekli gelişimi hedefleriz.

Tüm bireylerin farklılıklarına değer verir, yerel örf ve adetlere saygı gösterir, tüm çalışanlarımıza eşit mesafede yaklaşırız.

Başarıda ekip çalışmasının önemine inanırız, ekipçe müşterimizin isteklerini ve beklentilerini araştırır ve memnuniyetlerine odaklanırız.

İş sağlığı ve güvenliği vazgeçilmez ilkemizdir.